Misja

Jesteśmy po to, aby wspierać prodemokratyczne i proobywatelskie zmiany w społeczeństwie przede wszystkim w Polsce i na obszarze b. ZSRR, w szczególności tam, gdzie ograniczony jest dostęp do edukacji, rynku pracy i możliwości współdecydowania o własnym losie. Dążymy do tego, by ludzie brali odpowiedzialność za swoje otoczenie społeczne i byli otwarci w stosunku do innych – kultur i społeczeństw.

Wzmacniamy tych, którzy chcą zmieniać swoje otoczenie – uczymy nauczycieli prowadzić zajęcia, w których uczniowie są twórczy, samodzielni i myślą krytycznie, a lokalnych aktywistów jak mobilizować mieszkańców, żeby razem zbudowali chodnik, czy przekonali radnych do zamontowania latarni.

Wspieramy finansowo ludzi i organizacje, żeby zmieniali swoje sąsiedztwo, szkołę, czy wieś tworząc samorządy uczniowskie, zakładając pracownie krawieckie czy ucząc się rzetelnego dziennikarstwa.

Spotykamy ze sobą ludzi, żeby mogli porozmawiać i uczyć się od siebie wzajemnie. Dzięki nam w ostatnich 5 latach ponad 220 osób w 36 społecznościach lokalnych na Ukrainie opracowało w grupach diagnozę dla swojej miejscowości a 170 Tadżyczek uczyło się od siebie, jak założyć Klub Kobiet.

Działania lokalne

Granty

Poprzez dofinansowanie, którego udzielamy innym organizacjom, wspieramy ich inicjatywy służące budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, dzieleniu się doświadczeniem i dobrymi rozwiązaniami, a także tworzeniu przestrzeni i kultury dialogu.

Środki na dotacje sami pozyskujemy od innych donorów, zazwyczaj ze środków publicznych.

Co finansujemy

 • RITA

  Program RITA – Przemiany w regionie oferuje dotacje dla polskich organizacji pozarządowych współpracujących z partnerami z wybranych krajów b. ZSRR. Projekty dofinansowywane w ramach RITA powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych i gospodarczych w krajach objętych programem i uwzględniać w tym dzielenie się polskim doświadczeniem.

  Nabór wniosków odbywa się w trzech ścieżkach: na projekty partnerskie, tzw. wkłady własne oraz granty wyjazdowe.

 • EDUKACJA GLOBALNA

  W ramach programu Edukacja Globalna wspieramy organizacje pozarządowe realizujące w Polsce działania edukacyjne i popularyzacyjne z zakresu edukacji globalnej, tj. edukacji budującej w polskim społeczeństwie wiedzę na temat zjawisk i współzależności globalnych oraz odpowiedzialność za współczesny świat i gotowość do działania na jego rzecz.

  W organizowanym raz do roku konkursie grantowym preferowane są działania realizowane poza dużymi ośrodkami miejskimi.

 • WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI MIESZKAJĄCYMI ZA GRANICĄ

  Stawiamy na wsparcie polonijnej edukacji i budowanie więzi młodego pokolenia Polaków i osób polskiego pochodzenia z Polską. Naszym sztandarowym działaniem jest program Szkoła.PL – finansowe i merytoryczne wsparcie dla polonijnych szkół społecznych w wybranych krajach Zachodu, które odbywa się w cyklu rocznym. Ponadto, realizujemy konkursy grantowe dla polskich organizacji pozarządowych współpracujących ze środowiskami polonijnymi z różnych stron świata i dzielących się z nimi swoimi kompetencjami.

Szkolenia

W Fundacji Edukacja dla Demokracji od zawsze prowadzimy szkolenia – kursy trenerskie, warsztaty współpracy międzynarodowej czy szkolenia przygotowujące do napisania projektów. Sprawdź nas!

Materiały edukacyjne

Wesprzyj nas

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZEKAZALI NAM 1% PODATKU!

Działamy dzięki Tobie – zobacz jak przekazać nam darowiznę !

Masz pytania? Napisz do nas na wspieram@fed.org.pl