25 lat wolności

25 lat wolności i 25 lat FED

Edukacja Globalna

Realizujemy dwa projekty Edukacji Globalnej - trwa przydzielanie grantów w ramach regrantingu i rozwijanie podręcznika e-globalna.edu.pl.

Tadżykistan

Kontynuujemy działania w południowym Tadżykistanie - wspieramy rozwój 10 Klubów Kobiet.

Polonia

Zakończyliśmy nabór w konkursach na rzecz wsparcia Polonii i Polaków mieszkających za granicą. Wyniki do 23 maja 2014.

  • 25 lat wolności

  • Edukacja Globalna

  • Tadżykistan

  • Polonia

 
Fundacja Edukacja dla Demokracji

Uwaga: Informujemy, że Fundacja Edukacja dla Demokracji nie ma nic wspólnego ze stroną http://westfound.net – w szczególności nie jest jej właścicielem, administratorem, jak również nie wyraziła zgody na umieszczenie treści pobranych ze strony FED i dotyczących FED i naszych działań na tejże stronie.

-----

Fundacja Edukacja dla Demokracji, założona w 1989 roku z inicjatywy polskich działaczy opozycyjnych i pedagogów z American Federation of Teachers, jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową.

Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego.

Naszym celem jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej służącej krzewieniu idei demokracji oraz przygotowującej do pracy na rzecz demokracji i do działalności w instytucjach demokratycznych. Wspieramy społeczności lokalne w działaniach na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz promujemy wysokie standardy etyczne i profesjonalne w sektorze obywatelskim. Nasze programy budujemy na fundamencie lokalnych tradycji i kultury we współpracy z ludźmi różnych narodowości, wyznań i przekonań politycznych.

Działamy w Polsce oraz za granicą: w Europie Wschodniej, Azji Środkowej i na Kaukazie w partnerstwie z lokalnymi organizacjami. W swoich działaniach kierujemy się ważnymi dla nas zasadami, do których należą: realne partnerstwo, trwałość rezultatów, dywersyfikacja środków, wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych.

Obszary działania Fundacji:

  • Uspołecznienie i demokratyzacja szkoły
  • Aktywność i odpowiedzialność obywatelska
  • Solidarność globalna
 
 
Użytkowanie naszych stron oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.