Sprawdź co nowego w Tadżykistanie

Warsztaty, forum regionalne, promocja działalności Klubów Kobiet - sprawdź co nowego Na tadżyckiej wsi!

RITA

Program RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Edukacja Globalna

Już od czerwca rozpocznie się realizacja dofinansowywanych przez nas projektów.

Ukraina przed reformą

Zobacz jak przygotowujemy wspólnoty lokalne do reformy samorządowej.

  • Sprawdź co nowego w Tadżykistanie

  • RITA

  • Edukacja Globalna

  • Ukraina przed reformą

 
Fundacja Edukacja dla Demokracji

Fundacja Edukacja dla Demokracji, założona w 1989 roku z inicjatywy polskich działaczy opozycyjnych i pedagogów z American Federation of Teachers, jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową.

Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego.

Naszym celem jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej służącej krzewieniu idei demokracji oraz przygotowującej do pracy na rzecz demokracji i do działalności w instytucjach demokratycznych. Wspieramy społeczności lokalne w działaniach na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz promujemy wysokie standardy etyczne i profesjonalne w sektorze obywatelskim. Nasze programy budujemy na fundamencie lokalnych tradycji i kultury we współpracy z ludźmi różnych narodowości, wyznań i przekonań politycznych.

Działamy w Polsce oraz za granicą: w Europie Wschodniej, Azji Środkowej i na Kaukazie w partnerstwie z lokalnymi organizacjami. W swoich działaniach kierujemy się ważnymi dla nas zasadami, do których należą: realne partnerstwo, trwałość rezultatów, dywersyfikacja środków, wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych.

Obszary działania Fundacji:

  • Uspołecznienie i demokratyzacja szkoły
  • Aktywność i odpowiedzialność obywatelska
  • Solidarność globalna
 
 
Użytkowanie naszych stron oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.